music copyright lawyer
languages
_

Sursele de venit ale compozitorului

 

PRINCIPALELE VENITURI ALE COMPOZITORULUI SUNT:

 

a) Inregistrarile audio

 

In schimbul dreptului de a reproduce o compozitie muzicala pe o inregistrare audio, casa de discuri datoreaza detinatorului dreptului de autor un procent din pretul de vanzare al inregistrarii, indiferent de formatul acesteia (CD, caseta, disc, mp3, etc.). Drepturile autorului rezultate din vanzarea de inregistrari se numesc drepturi mecanice.

 

De regula, aceste drepturi sunt colectate de catre organismul de gestiune colectiva mandatat de autor. In Romania, casele de discuri prefera insa sa incheie un contract de cesiune a drepturilor de autor direct cu compozitorul (sau cu Editorul acetuia, daca exista), urmand sa plateasca drepturile mecanice direct autorului.

 

In Romania, drepturile mecanice cuvenite autorului sunt fixate prin lege, la 10 % din pretul de vanzare la dealer al inregistrarii. Daca autorul are un contract de editura, acest procent urmeaza a fi impartit intre Autor si casa de editura potrivit clauzelor contractuale.

 

Traditional, drepturile mecanice sunt o importanta sursa de venit pentru drepturile de autor, astfel incat editorul va fi interesat sa autorizeze cat mai multe case de discuri sa realizeze inregistrari pe care este fixata o compozitia muzicala din patrimoniul sau.

 

In situatia in care o alta casa de discuri doreste sa reinregistreze aceeasi compozitie muzicala, dar in interpretarea unor alti artisti (cover), atunci noua casa de discuri va datora din nou autorului drepturi mecanice din vanzarea propriilor inregistrari.

 

b) Utilizarea unei opere muzicale pe Internet

 

Pentru utilizarea unei opere muzicale pe Internet, utilizatorul are nevoie de autorizarea detinatorului drepturilor de autor sau de autorizarea organismului de gestiune colectiva mandatat de autor, daca detinatorul drepturilor de autor nu a interzis in mod expres organismului de gestiune colectiva acordarea unor astfel de autorizatii.

 

c) Folosirea inregistrarii intr-un film sau intr-o reclama

 

In schimbul dreptului de a folosi compozitia muzicala intr-un film, reclama sau alta opera audio-vizuala, producatorul operei audio-vizuale va datora detinatorului dreptului de autor o suma de bani, de obicei in suma fixa. Suma difera in functie de caracterul operei audio-vizuale in care este inclusa (comercial, educativ, etc), de popularitatea compozitiei muzicale, de cat s-a folosit din compozitia muzicala, de cat reprezinta compozita muzicala din totalul inregistrarii audio-video, etc. Aceste drepturi ale autorului se numesc drepturi de sincronizare.

 

d) Comunicare publica

 

Orice comunicare publica a unei compozitii muzicale fie prin intermediul unei inregistrari, fie prin intermediul unei aparitii publice, inclusiv prin difuzare sau radiodifuzare, se poate face numai in baza unei autorizari din partea detinatorului drepturilor de autor sau a organismului de gestiune colectiva, de obicei in schimbul unei remuneratii.

 

Aceste autorizatii se obtin, de regula, de la organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor (cum ar fi UCMR-ADA), in schimbul unei taxe de folosire a intregului patrimoniu al organismului de gestiune colectiva. Cuantumul taxei este stabilit prin lege si difera in functie de utilizator: radio, Tv, operatori de cablu, restaurant, bar, discoteca, etc.

 

e) Descarcarea melodiei ca sunet de telefon

 

In Romania, utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel se poate face numai dupa obtinerea unei autorizatii neexclusive de la UCMR-ADA sau direct de la detinatorul drepturilor de autor.

 

Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile, UCMR-ADA percepe de la utilizatori, cu titlu de drepturi de autor, un cuantum lunar de 10% din totalitatea incasarile lunare brute, fara TVA, obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, dar nu mai putin de 0,3 lei.

 

Pentru tonurile de apel comunicate public cu titlu gratuit, utilizatorii vor plati o remuneratie de 0,3 lei pentru fiecare descarcare de ton de apel.

 

f) Printuri

 

Veniturile din printuri sunt generate de comercializarea partiturii muzicale.

 

!

 

Daca autorul are un contract de editura, veniturile din drepturi de autor urmeaza a fi impartite intre Autor si Editor, potrivit clauzelor contractuale din contractul de editura.