music copyright lawyer
languages
_

Drepturile artistului interpret

 

Artistul interpret este persoana care interpretează o compoziţie muzicală fie cu ajutorul vocii (vocalist), fie cu ajutorul unui instrument (instrumentist).

 

Legea romana a drepturilor de autor, recunoaste artistului interpret o serie de drepturi conexe dreptului de autor asupra prestaţiei sale artistice. Aceste drepturi conexe cuprind drepturi morale şi drepturi patrimoniale.

 

Drepturile patrimoniale ale artistului interpret se concretizeaza in dreptul de a autoriza sau de a interzice:

 

* fixarea interpretării sau a execuţiei sale;

* reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate;

* distribuirea interpretării sau a execuţiei fixate;

* închirierea interpretării sau a execuţiei fixate;

* împrumutul interpretării sau al execuţiei fixate;

* importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau a execuţiei fixate;

* radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau a execuţiei sale, în afara cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixată sau radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la remuneraţie echitabilă;

* punerea la dispoziţia publicului a interpretării sau a execuţiei sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;

* retransmiterea prin cablu a interpretării sau a execuţiei fixate.

 

Drepturile morale ale artistului interpret sunt:

 

* dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităţii propriei interpretări sau execuţii artistice;

* dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării prestatiilor sale artistice;

* dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei sale şi de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării ori execuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa.

 

Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări. După moartea artistului interpret sau executant, exerciţiul drepturilor morale se transmite prin moştenire (legala sau testamentara), pe durată nelimitată. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv.

 

! Legea drepturilor de autor nu recunoaste Artistului interpret nici un drept de autor asupra compoziţiei muzicale pe care acesta o interpretează, cu exceptia cazului in care interpretul este si compozitorul piesei respective. Compozitorul unei piese muzicale poate autoriza mai mulţi artisti interpreţi să interpreteze aceeaşi compoziţie muzicală, fără ca primul artist interpret al piesei sa se poata opune.