music copyright lawyer
languages
_

Organismele de gestiune colectiva

 

Organismele de gestiune colectivă din industria muzicala sunt persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, acordarea de licente neexclusive utilizatorilor de opere muzicale, respectiv de inregistrari audio, precum si colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţată de către titularii de drepturi. Pentru a deveni membru al organismului de gestiune colectiva, titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe incheie un contract de mandat de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale cu organismul de gestiune colectiva, in baza caruia acesta va administra drepturile asupra operelor incredintate.

 

În industria muzicală din România, funcţionează în prezent următoarele organisme de gestiune colectivă :

 

1. UPFR - "Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania" care gestionează drepturile producătorilor de fonograme şi videograme; Pot fi membri UPFR, numai persoanele juridice care indeplinesc conditiile prevazute in Statutul UPFR.

 

2. CREDIDAM - "Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti" care gestionează drepturile artiştilor interpreţi;

 

3. UCMR-ADA - "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia Drepturilor de Autor" care gestionează drepturile autorilor în domeniul muzical. Organismele de gestiune colectiva au obligatia de a acorda utilizatorilor in scris, la cerere, licente neexclusive pentru utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, precum si obligatia de a colecta sumele datorate de utilizatori si de a le repartiza intre titularii de drepturi de autor. Conform legii romane a drepturilor de autor, organismul de gestiune colectiva poate retine un comision de maxim 30% din totalul sumelor colectate anual pentru acoperirea cheltuielilor de functionare. Prin Statut, fiecare organism de gestiune colectiva isi stabileste cuantumul procentului pe care il retine. Sumele colectate de catre organismul de gestiune colectiva se repartizeaza titularilor de drepturi in maxim 6 luni de la colectare.